abiləriz


abiləriz
f. 1) çiçək çıxarmış, çiçək xəstəliyinə tutulmuş; 2) qabarlı, qabarı olan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • er — er·i·an·thus; er·ic; er·i·ca; er·i·ca·ce·ae; er·i·cad; er·i·ca·les; er·i·ce·tal; er·i·ce·tic·o·lous; er·i·coid; er·i·co·phyte; erig·er·on; er·i·glos·sa; er·ik·ite; er·i·na·ceous; er·i·na·ceus; er·in·ite; er·i·nose; er·i·o·bot·rya;… …   English syllables

  • Re — Re; re·able; re·absorb; re·absorption; re·accept; re·access; re·accession; re·acclimatization; re·acclimatize; re·accommodate; re·accommodation; re·accounting; re·accredit; re·accreditation; re·acetylation; re·acknowledge; re·acquaint;… …   English syllables

  • ma — abo·ma; ab·o·ma·sal; ab·o·ma·sum; abro·ma; ab·u·ku·ma·lite; abu·lo·ma·nia; acan·tho·chei·lo·ne·ma; ac·an·tho·ma; acan·tho·so·ma; ac·cla·ma·tion; ac·cli·ma·ta·tion; ac·cli·ma·tion; ac·cli·ma·ti·za·tion; ac·cli·ma·tize; acel·da·ma; acho·ma·wi;… …   English syllables

  • Palestinian Christians — Part of a series on Palestinians …   Wikipedia

  • o — abi·o·log·i·cal; ab·o·li·tion; ab·o·li·tion·ary; ab·o·li·tion·dom; ab·o·li·tion·ism; ab·o·li·tion·ist; ab·o·li·tion·ize; ab·o·ma·sal; ab·o·ma·sum; ac·an·thol·o·gy; ac·an·thop·o·dous; acar·i·dol·o·gist; ac·a·ri·nol·o·gy; acar·i·o·sis;… …   English syllables

  • ed — bloat·ed; clout·ed; de·grad·ed; ed·a·pho·sau·rid; ed·dy; ed·i·ble; ed·it; ed·i·tor; ed·i·to·ri·al; ed·rio·as·ter·oid; ed·ri·oph·thal·mi·an; ed·war·de·an; frost·ed; hand·ed·ness; kilt·ed; list·ed; point·ed; suit·ed; un·fold·ed; wick·ed;… …   English syllables